Anyag

Posted: under Anyag.
Tags: , ,

Bármi lehet, aminek van tömege és kitölt valamilyen- és valamekkora teret. Ez építi fel a megfigyelhető Világegyetemet. A relativitáselmélet szerint nincs különbség az energia és az anyag között, mert kölcsönösen egymásba alakíthatók. A fizikában minden anyag, ami elemi fermionokból áll. Főleg atomokból áll, ezenbelül elektronokból, protonokból és neutronokból épül fel.

Az anyag megjelenési formái:

Legszembetűnőbb különbség az anyagok között a halmazállapot. Ezek lehetnek folyékony, szilárd és gáz halémazállapotúak.

Antianyag:

Az anyagokat képező elemi részecskéknek lehetnek anti-párjaik (elektron-pozitron, neutron-antineutron). Paul Dirac fedezte fel az antianyag létezését, melyet a relativisztikus Schrödinger-egyenlettel jósolt meg.

Egy részecske egyesülése az anti-párjával annihilációt okoz, mellyel a két részecske elektromágneses sugárzássá alakul. Az antiprotonból, antineutronból és pozitronból ugyanúgy felépíthető anyag, mint az eredetiből, ezt nevezzük antianyagnak.

Comments (1) jún 20 2011

Galaxis

Posted: under Galaxis.
Tags: , , , ,

Csillagok, bolygók, valamint por- és gázfelhők és a láthatatlan sötét anyag terjedelmes csoportosulása. A mi galaxisunk a Tejútrendszer (Milky Way). Egy tipikus galaxis tízmillió és ezermilliárd közötti csillagból áll, ezek mind azonos középpont körül keringenek. A magányos csillagokon kívül egy galaxisban rengeteg több csillagot tartalmazó rendszer, azaz gömbhalmaz köd és nyílthalmaz található. Az átlagos nagyságú galaxisok méretüket tekintve több ezer és több százezer fényév közötti átmérővel rendelkeznek, melyek között több millió fényév távolság van. Két galaxis közötti űrt vákuuműrnek nevezzük, melyben köbméterenként egy atom található. Feltételezések szerint a Világegyetem belátható részeiben több mint százmilliárd galaxis van. A tejútrendszerünkön kívül található többi galaxist extragalaxisnak nevezzük.

Comments (0) jún 20 2011

Foton

Posted: under Foton.
Tags: , , , ,

Az elektromágneses energia egysége, azaz a fény elemi részecskéje. A foton az elektromágneses kölcsönhatás közvetítője. A fény és a többi elektromágneses hullám mindenféle előfordulása és formája ennek a részecskének köszönhető. Nyugalmi tömege nulla és a sebessége állandó (c, vákuumbeli fénysebesség). Sebessége anyag jelenlétében lelassul, esetleg elnyelődik, a frekvenciájával arányos energiát és lendületet közvetítve. Van hullám- és részecsketulajdonsága, így érvényesül rá a hullám-részecske kettősség. A fotonok a fény kvantumai.

A Foton felelős mindennemű elekttromos- és mágneses mező létrehozásáért.

Comments (2) jún 20 2011

Fekete lyuk

Posted: under Fekete lyuk.
Tags: , , , , , , , ,

A rabul ejtett tömeg körül olyan zárt tér, melyből a nagyon erős gravitáció miatt semmilyen objektum nem juthat ki. Sem fény, sem valamilyen sugárzás.

Comments (2) jún 20 2011

Fehér törpe

Posted: under Fehér törpe.
Tags: , , , , ,

Élete végéhez közeledő, rendkívül meleg és sűrű csillag.

Comments (0) jún 20 2011

Elektron

Posted: under Elektron.
Tags: , , , ,

Negatív töltésű elemi részecske, mely kémiai elemeket alkot az atommaggal együtt, és ez felelős a kémiai kötésekért.

Comments (0) jún 20 2011

Égitest

Posted: under Égitest, Nincs kategorizálva.
Tags: , , ,

“Fényes testek az égen”. A világűrben található objektumok az égitestek. A bolygók és a csillagok égitestek.

Comments (0) jún 20 2011

Csillagköd

Posted: under Csillagköd.
Tags: , , , ,

Hatalmas porból és gázból álló felhő az űrben, amelyből a csillagok keletkeznek.

Comments (0) jún 20 2011

Csillag

Posted: under Csillag.
Tags: , , ,

Hatalmas gázgömb, amely energiát és fényt képes előállítani. Nukleáris energiát termel, így saját fénnyel rendelkezik, szemben a bolygókkal, amelyek központi csillaguk fényét verik vissza, és elenyésző saját sugárzást bocsátanak ki.

Comments (0) jún 20 2011

Bolygócsíra

Posted: under Bolygócsíra, Fogalomtár.
Tags: , , ,

A Nap körül keringő összetapadt porszemek. A bolygócsírákból később bolygók lesznek.

Comments (0) jún 17 2011