Anyag

Bármi lehet, aminek van tömege és kitölt valamilyen- és valamekkora teret. Ez építi fel a megfigyelhető Világegyetemet. A relativitáselmélet szerint nincs különbség az energia és az anyag között, mert kölcsönösen egymásba alakíthatók. A fizikában minden anyag, ami elemi fermionokból áll. Főleg atomokból áll, ezenbelül elektronokból, protonokból és neutronokból épül fel.

Az anyag megjelenési formái:

Legszembetűnőbb különbség az anyagok között a halmazállapot. Ezek lehetnek folyékony, szilárd és gáz halémazállapotúak.

Antianyag:

Az anyagokat képező elemi részecskéknek lehetnek anti-párjaik (elektron-pozitron, neutron-antineutron). Paul Dirac fedezte fel az antianyag létezését, melyet a relativisztikus Schrödinger-egyenlettel jósolt meg.

Egy részecske egyesülése az anti-párjával annihilációt okoz, mellyel a két részecske elektromágneses sugárzássá alakul. Az antiprotonból, antineutronból és pozitronból ugyanúgy felépíthető anyag, mint az eredetiből, ezt nevezzük antianyagnak.